סניפיםטלפון
מוסדות וקופות החולים

כללית

מבוטחי כללית מושלם

מדרסים

• החל מה- 1.8.18, לקוחות המושלם זכאים להחזר של 400 ש"ח בעבור זוג מדרסים.
  בשל עדכון הכיסוי, מבוטח שהשתמש בשירות ב- 2018 יוכל להשתמש בשירות בכיסוי גם בשנת 2019.
  החל משנת 2019, יוכלו המבוטחים ליהנות מהכיסוי פעם בשנתיים קלנדריות.
  מותנה בהצגת הפנייה מרופא משפחה או אורתופד וקבלה מקורית מרשת אבידור.

• הנחות מיוחדות ברכישת מדרסים מקולקציית מדרסי אבידור לפי מידת גבס אישית.

חיילים

• בהבאת הפנייה למדרסים - מדרסים לפי מידת גבס ללא תשלום.

• מחיר מיוחד הנקבע על ידי המושלם על מדרסים לפי מידה (לא מידת גבס).

• לחברי כללית שלא מבוטחים במושלם, הנחות מיוחדות על קולקצית מדרסי  אבידור.

כיצד מקבלים החזר על מדרסים?

יש למלא את טופס הבקשה המופיע מטה (ראו קישור), לצרף את המסמכים הנדרשים בטופס ולשלוח לכתובת:

מחלקת תביעות פרט 

ת.ד 2265 

בני ברק 51122

טופס לקבלת החזר

רכישת המדרסים איננה מותנית בתקופת המתנה או ותק.

מדרסים כללית

אביזרים אורתופדיים:

מחירים מסובסדים למבוטחי המושלם בלבד ברכישת אביזרים אורתופדיים. כפוף להפניית אורתופד, רופא משפחה, כירורג או מומחה כלי דם (בהתאם לאביזר). 

במקרי אשפוז אשר בעקבותיהם יש לרכוש אביזר - על המבוטחים לכלול מכתב שחרור בהתאם לתנאי המושלם.

מדרסים דרך קופת חולים כללית
דורג על ידי עדי טננבאום
5