סניפיםטלפון
מכתבי תודה

דב הנין

ברצוני להביע בפניך את הערכתי הרבה ותודתי העמוקה לעבודתו.


1.1.2011

לכבוד מנכ"ל אבידור מרכזי בריאות

פקס 6020155

נכבדי,

הנדון: תודה והערכה – עמוס ולדמן

מר עמוס ולדמן העובד אצלכם, הוא קוסם.

בעזרתו יכולתי לשוב לתחביב המסעות הרגליים הארוכים בחיק הטבע.

מר עמוס ולדמן מצטיין באבחון ובטיפול. הידע המקצועי משולב אצלו בסבלנות רבה.

אנשים כמותו מוציאים שם טוב לעשייה טיפולית.

ברצוני להביע בפניך את הערכתי הרבה ותודתי העמוקה לעבודתו.

בברכה,

דב הנין,

תל אביב