סניפיםטלפון
מכתבי תודה

אליעזר מאירוביץ

ואמרתי לﬠצמי, שזה לא יאומן שכתוצאה ממדרס מתאים. הכאבים
החזקים, מהם סבלתי ﬠברו ואיך שהפרסומת אומרת "מאז אני הולך מחדש".