סניפיםטלפון
מכתבי תודה

עו"ד מיכל גורן

כל אחת מאיתנו צועדת בביטחון על נעליים גדולות שעמוס עצמו התאים לה, לכל אחת הסיפור שלה, איך לא יכולה הייתה ללכת ואיך חזרו והשתנו חייה מאד שהיא מבקרת אצל עמוס.


18 נובמבר 2010

לכבוד

אבי אבידור

פקס: 6020155

א.נ.

הנדון: מועדון המעריצות של עמוס

בשבילי ההליכה של פארק דרום, בבוקר, עם הזריחה, מתכנס מועדון המעריצות של עמוס. 

כל אחת מאיתנו צועדת בביטחון על נעליים גדולות שעמוס עצמו התאים לה, לכל אחת הסיפור שלה, איך לא יכולה הייתה ללכת ואיך חזרו והשתנו חייה מאד שהיא מבקרת אצל עמוס.

לקוחות מרוצים - רצינו שתדעו

בכבוד רב,

מיכל גורן, ע"וד