סניפיםטלפון
מכתבי תודה

תמר חליבה

אני מודה לעקשנות שלך, האכפתיות שלך והרצון להטיב עמי עם כל כך הרבה נועם וסבלנות! היה ברוך ! אתה בוודאי אהוב על כל הלקוחות!!!!!


רן יקר

חזרתי לפני כמה ימים מטיול בתאילנד (קוראת לו "מסע אלונקות"). רוב הטיול חשבתי עליך וברכתי אותך. חלק ניכר מהצלחת הטיול הייתה היכולת והאפשרות לצעוד וללכת (הרבה) כמעט ללא קושי וזאת תודות לך!

אני מודה לעקשנות שלך, האכפתיות שלך והרצון להטיב עמי עם כל כך הרבה נועם וסבלנות! היה ברוך ! אתה בוודאי אהוב על כל הלקוחות!!!!!

תמר חליבה