סניפיםטלפון
מכתבי תודה

כרמלה שינה

ברצוני להביע את הערכתי לאייל ועמוס בעבור תשומת בלב וההתיחסות המקצועית


9.1.2011

 

לכבוד

אבידור מרכז בריאות הרגל

תל אביב.

 

א.נ

ברצוני להביע את הערכתי לאייל ועמוס בעבור תשומת בלב וההתיחסות המקצועית 

במקרה הספציפי למדרס שלא התאים.

 

תודה רבה

כרמלה שינה.