מדרסים ונעליים אורתופדיות למופנים ממשרד הביטחון

מדרסים

זכאות למדרסים אשר בהסכם, בתמורה להפניה למדרסים מטעם משרד הביטחון.

לקוחות משהב”ט אשר זכאים לקבל מדרסים יקבלו הפניה אחת בשנה.

נעליים אורטופדיות ונעלי מדף

הזכאות לנעליים וסוג הנעליים המתאימות לנכים נקבעת על ידי ועדת נעליים לשכתית, המפנה לספק מוכר לקבלת הנעליים.

הפניות לנעליים תינתנה כל חצי שנה/ כל תשעה חודשים/ לחלקאים – כל ארבעה חודשים, הקביעה בהתאם לדרגת הפציעה ולהחלטת הועדה במשרד הביטחון.

“אם ועדת הנעליים אינה מוצאת צורך בנעליים אורתופדיות מיוחדות יקבל הנכה הזכאי לכך מענק נעליים או הפנייה לנעלי מדף.”

(טקסט זה נלקח מהאתר הרשמי של משרד הביטחון)

הערות

רשת אבידור מוכרת כספק בהפניות משרד הביטחון בשמה הקודם: המרכז הבריאותי – עטרת תל אביב.

נעליים אורטופדיות בהתאמה אישית- להמשך קריאה

תו תקן בינלאומי
ISO 9001